Links

Links naar sites die in de taal van Shakespeare geschreven heb ik op deze aparte page verzameld.

Actiegroepen

Antifascisme

Na het stopzetten van de oude blog van het anti-fascistisch front, kwam Antifascista Siempre, die al even informatief en dus zeker een bezoekje waard is. Verder is er ook nog hun facebook page. Interessant is ook de 8 mei coalitie, die ijvert voor een officiële feestdag op die dag, en Het Observatorium, een andere site vol informatie.

Antimilitarisme en pacifisme

Vrede vzw werkt rond internationale politiek, ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken onder het motto “Ontwapenen om te ontwikkelen”. Uiteraard verzet het zich ook tegen alle soorten discriminatie, zowel op vlak van ras, van geloof, als van geslacht of sociale situatie. Het uitgangspunt luidt dat een gedegen kennis van het wereldgebeuren onmisbaar is als fundering voor een gezonde maatschappelijke actie op dit terrein.
Er bestaat ook een archief van het tijdschrift sinds 1953.

Klimaat en ecologie

Voor Climaxi is zijn klimaat- en milieuproblemen fundamenteel sociale kwesties en vergen ze fundamentele, structurele sociale veranderingen. 

Mobiliteit en openbaar vervoer

TreinTramBus – beweging voor een beter openbaar vervoer
Verenigde Supporters Openbaar Vervoer (VSOV) en hun manifest: “Samen op weg naar een mobiel Vlaanderen”.
Verder zijn er nog meer specifiek lokale groepen zoals Trekhaak 73.

Geschiedenis

Amsab (Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging) is het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ze geven het tijdschrift Brood & Rozen uit. Oudere exemplaren van dit tijdschrift kun je inkijken op Open Journals van de Gentse universiteit (alsook van zijn voorganger AMSAB Tijdingen). Vermeldingswaard is ook hun podcast “Een kleine geschiedenis van de schafttijd“.

Hic et Nunc toont hoe ook in jouw (dagelijks) leven de oudheid intens aanwezig is.

Een virtueel platform over België en zijn inwoners tijdens de tweede wereldoorlog, gebracht door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma). Dit centrum brengt ons nog twee andere websites. The Belgian War Press, die ons binnen leidt in de wereld van honderden Belgische kranten die gedurende de twee wereldoorlogen in het geheim werden geschreven, gedrukt en verspreid. Tenslotte is er nog de site van het Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis.

Histories ondersteunt en versterkt een dynamisch netwerk van deskundige erfgoedvrijwilligers. Hun passie voor erfgoed geeft zin en betekenis aan ieders verleden: nu en in de toekomst.

Van vaderlandse geschiedenis naar de canon van Vlaanderen

De meeste Belgen die opgroeiden in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw herkennen meteen de illustraties die Jean-Léon Huens in die periode maakte voor de bekende reeks: s Lands Glorie.” Dit is de eerste zin van de inleiding van de verzameling prenten en teksten die Christiaan Cleutjens op het web zette. Ik herinner me nog dat onze leraar (of onze meester zoals we hem toen noemde) deze prentjes gebruikte om de lessen “Vaderlandse geschiedenis” te illustreren. Dit moet rond 1965 zijn geweest. Tof dat de hele verzameling nu op het web staat.

Meer dan zestig jaar later, is er nu de “Canon van Vlaanderen” als de hedendaagse versie van deze reeks. Interessant is ook dit artikel waar deze canon wordt vergeleken met de oude en nieuwe “Canon van Nederland“.

Historiek is een interessante Nederlandse site waar tal van onderwerpen behandeld worden. Hier vond ik alles wat ik moest over een gang naar Canossa maken.
Een andere boeiende site, ook uit Nederland is Andere Tijden. Andere Tijden is een geschiedenisprogramma op NPO 2. Kijk bvb. naar “De dood van Stalin” uitgezonden op 5 maart 2003.
Historici.nl noemt zich dé website voor iedereen met een serieuze interesse in geschiedenis. Hier vind je o.a. een tweetalige (Nederlands en Russisch) digitale versie van Nicolaas Witsens 17e-eeuwse werk over Eurazië, Noord en Oost Tartarye (2e editie, 1705).
NPO Zapp is gericht op kinderen tussen de 6 en 12 jaar, maar hun reeks “Welkom in de geschiedenis” is leerzaam en aangenaam voor iedereen.
Archeologie online

FAAM: het virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen. Dit digitale project kostte de Vlaamse overheid zo’n 3 miljoen euro. Aan ons om te zien of het dat waard is!

Filosofie

Kunst en cultuur, taal en literatuur

de lage landen is een website van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. Ze brengen context bij kunst, taal, geschiedenis, literatuur en maatschappelijke ontwikkelingen uit de Lage Landen.

ETCETERA is een tijdschrift voor podiumkunsten met o.a. een reeks podcasts waaronder “40 jaar ETCETERA De Podcast”

Folio helpt ons navigeren door het culturele tijdschriftenveld. Vanuit een unieke reflectieplek inspireert Folio lezers en laat hen kennismaken met tal van magazines. Ik tel er momenteel maar eventjes 45, waaronder het hieronder vermelde rekto:verso.
Noord & Zuid is het tijdschrift van de Orde van den Prince, een Vlaams-Nederlands Genootschap voor Taal en Cultuur. Via Folio kun je dit tijdschrift lezen, zoals bij vb. het september nummer uit 2023 met als thema “Tijd”.

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Het is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert, waaronder de woordenschat, grammatica en taalvariatie. Zo kun je bij voorbeeld lekker struinen in Streuvels.

Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Kif Kif bouwt mee aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving. Je vindt hier o.a. interessante dossiers en gratis e-boeken, zoals “De Canon als Vlaams-nationalistisch project” door Jef Verschueren

Sinds 2003 beschouwt rekto:verso de samenleving kritisch vanuit kunst en cultuur. Op mijn oude site heb ik deze site in de jaren tot 2017 besproken. Ik reproduceer de inhoud hiervan op een aparte pagina. Dit is mogelijk omdat ze een goed archief bijhouden.
Op 25 augustus 2023 verscheen editie 99 met o.a. een interview met Susan Neiman onder de titel “Waarom oud worden?

De Vlaamse Kunstcollectie (VKC) is een samenwerkingsverband van de beeldendekunstenmusea KMSKA, MSK Gent, Musea Brugge, Mu.ZEE en M Leuven. Deze site is een digitaal museum en een gids naar het werk James Ensor, George Minne, de Vlaamse primitieven en nog veel meer.

Wetenschap

Eos is een Belgische populairwetenschappelijke website en maandblad met nieuws over de laatste ontwikkelingen in zowel natuurwetenschappen als menswetenschappen. Erg interessant materiaal vindt je daar.

NEMO Kennislink is een wetenschappelijke site uit Nederland, die wetenschappers volgt in hun zoektocht naar antwoorden op grote en kleine vragen en vertelt daarover op een toegankelijke manier. Interessant op deze site is der rubriek Thema’s en ook de rubriek Artikelen, die trouwens een interessant zoekmachine bevat.

Scientias.nl is de grootste populair-wetenschappelijke nieuwssite in Nederland en België. Ik kwam er toevallige terecht toen ik informatie over de Galapagos-affaire zocht.

Nieuws en achtergrond, politiek en sociaal

DeWereldMorgen.be ijvert voor een duurzame, sociale en democratische samenleving en doet dat door samen met een breed netwerk aan vrijwilligers en burgerjournalisten media te maken en zo te strijden tegen maatschappelijk onrecht. Een handvol betaalde mensen zorgt voor de redactie van de website. Eén ervan is de gedreven Lode Vanoost, die vele interessante artikels op zijn naam heeft. Soms worden artikels gebundeld in dossiers (zie bij vb. Dossier Ryanair), maar die zijn soms moeilijk te vinden.
Het is ook de moeite om op “uit de community” te klikken waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren, niet noodzakelijk gesteund door de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt hier bij de auteur.
Interviews en andere audiovisuele zaken vind je op hun YouTube kanaal.
Ik wil ook nog opmerken dat deze site altijd gratis wil blijven zodat iedereen van de nodige informatie voorzien wordt. Hiervoor rekent zij of giften van hun lezers, sommige van hun partners en enkele subsidies.

MO* (mondiaal nieuws) is een non-profit mediaproject, uitgegeven door Wereldmediahuis vzw, dat een groot aantal organisaties bundelt. MO* bundelt sommige artikels in erg interessante dossiers, zoals bij vb. “Hoe staten hun eigen waarheid creëren“. Je kan ook gemakkelijk alle artikels doorzoeken.

Sinds oktober 1999 is Uitpers het pionierende webzine voor internationale politiek in Vlaanderen. Het ontstond als reactie op de toenemende commerciële belangen en de afname van kwaliteit en competentie in de journalistiek.

Apache

Apache wil een totaal onafhankelijk nieuwsmedium zijn en verzet zich tegen de beïnvloeding van de commerciële logica op journalistiek. Dit maakt  advertentievrij nieuws noodzakelijk. Spijtig genoeg vereist dit financiële steun van de lezers en dus is een abonnementsstructuur nodig. Voor nieuwsgierigen zijn er echter voldoende gratis artikels om over deze bijdrage te beslissen.
Een abonnement maakt het dus mogelijk dat zaken worden blootgelegd die anders verborgen zouden blijven. Uitstekende onderzoeksjournalistiek dus!
Het overzicht van het netwerk van nieuwsmedia waarmee apache samenwerkt, vormt een interessant lijstje met links op zich.

Lava wil uitgroeien tot een ontmoetingsplaats van het linkse denken, links van de sociaal-democratie.  Regelmatig worden er ook vertalingen van interessante artikels van het Franse Le Monde diplomatique gepubliceerd. In Nederland hebben we jacobin.nl, waarvan de naam gebaseerd is op de gelijknamige Amerikaanse site.

Samenleving & Politiek (SamPol) is niet-partijgebonden en strevend naar een sociale democratie. Het is uitgegeven door Stichting Gerrit Kreveld.

Het comité Ander Europa is een samenwerking van Nederlandse en Vlaamse linkse activisten met diverse achtergronden, maar verenigd rond dezelfde overtuiging en bekommernis:

de Europese Unie (EU) is niet het Europa dat we willen, integendeel, het is een ondemocratische politieke structuur, die grotendeels aan de controle van burgers en zelfs van nationale parlementen ontsnapt, en die haar illegitieme macht aanwendt om een neoliberale agenda door te drukken. De EU behartigt de belangen van de grote bedrijven, niet het algemeen belang; ze vertegenwoordigt de wereld van het kapitaal, niet die van de arbeid. De EU wil dat een half miljard mensen zich schikken naar de “wetten van de markt”, terwijl wij een Europa willen waar de economie zich schikt naar democratisch vastgelegde wetten.

Denktank Minerva is een denktank binnen de brede progressieve beweging met een transparante werking.

RAAM is waarschijnlijk de best geïnformeerde site in het Nederlandse taalgebied over de politieke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. Lees bij vb. het artikel Rusland doet Vladimir Sorokins profetische romans in de ban (22/05/2024) om in te schatten hoe Rusland een echte politiestaat word.

The Rights Forum is een kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël, opgericht op initiatief van voormalig minister-president Dries van Agt. De organisatie startte haar werkzaamheden in 2009. Als stichtingsdatum geldt 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Zuurstof op zaterdag brengt elke zaterdag een weekendkrant vol interessante zaken in je e-mail box. In de woorden van dit initiatief:

Zuurstof op Zaterdag wil een meerstemmige kijk op de wereld bieden.   De onafhankelijke uitgevers die meewerken aan Zuurstof op Zaterdag staan volledig achter hun eigen artikels maar daarom niet a priori achter de stukken van de collega-uitgevers in deze nieuwsbrief.    De verschillende uitgevers zijn Folio magazines (cultuur), Eos Wetenschap (wetenschap), Apache (onderzoeksjournalistiek), De Wereld Morgen (actualiteit), Pasar (wandelen, fietsen & kamperen), Lava Media (maatschappijkritiek), MO* (mondiale verhalen), de lage landen (cultuur), De Groene Amsterdammer (analyse) en Samenleving & Politiek (analyse).

Media.21 overkoepelt de belangrijkste digitale media in Vlaanderen: Apache, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, EOS, MediaNationMO*/MO.berekto:verso en StampMedia. Deze media bieden onafhankelijke journalistiek, zoeken naar nieuws, en geven duiding en analyse.

Voor Nieuws in de Klas biedt Media.21 handige online themadossiers aan. De dossiers brengen achtergrond bij de actualiteit en bundelen artikels van de Vlaamse online media rond een bepaald thema. Ze vormen een ideaal werkinstrument bij het klassikaal behandelen van de actualiteit, en dragen bij tot het versterken van mediawijsheid.