archief: over rekto:verso

Hieronder volgt wat ik tot 2017 over rekto:verso heb geschreven. Gezien het archief dat deze site bijhoudt vind ik dit de moeite waard. Hier gaan we!

Rekto:verso is een gratis tijdschrift dat de wereld beschouwt vanuit kunst en cultuur. Het biedt nieuwsgierige cultuurliefhebbers een verdiepende blik op film, podium, muziek, literatuur en beeldende kunst, en betrekt hen dichter bij actuele culturele kwesties. Het wil dieper graven dan kranten en radio, maar toegankelijker zijn dan de vaktijdschriften. Als tijdschrift voor cultuur en kritiek is het de bedoeling dat de samenleving meer aandacht krijgt voor de kunsten, en de kunsten meer aandacht voor de samenleving.
Lees vb. de column Vast van de hand van Wouter Deprez, opgenomen in het dossier “De crisis voorbij“. Ook “Kunstenaars slaan er munt uit” uit hetzelfde dossier is de moeite waard.
Sarah Van Hoof vat in “Fictietaal en Taalfixaties” een groot deel van de taaldiscussies in Vlaanderen op een schitterende manier samen. Dit artikel maakt deel uit van het dossier De verbeelding van Vlaanderen. Sarah is sociolinguïst, die aan de Universiteit Antwerpen een proefschrift maakte over de evolutie van het taalgebruik in fictieseries op de openbare omroep van de jaren 1970 tot vandaag. Ook Tour muséal, Tour de Flandre van Michiel Leen over het Musée de Flandre in Cassel en het Guldesporenmuseum Kortrijk 1302 maakt deel uit van hetzelfde dossier.
Interessant is ook de theaterbespreking Tribuna(a)l: theater op zijn paradoxaalst door Klaas Tindemans en Assepoester, het onbetamelijk ware verhaal door Wouter Hillaert over de projektsubsidies voor Musical Van Vlaanderen. Wouter schreef ook Zijn ‘vrije’ kunsten nog wel van deze tijd?
Virginie Platteau, leerkracht Engels en Nederlands in Brussel en redacteur van rekto:verso, schreef “Musea nemen de wijk: Tate Liverpool“, de eerste aflevering in een bredere reeks rond bijhuizen van grote musea in sociaal-economisch kwetsbare contexten.
In 2011 verscheen het dossier ‘Zot geweld: 10 jaar 9/11 in de kunst‘ met o.a “Het thuisfront van de war on terror. Documentaires over de criminalisering van activisme in de VS‘ door Kristin Rogghe en “Van Ground Zero tot Tahrir Square. Aantekeningen van een activist (voor Stephan Galon)” door Lieven De Cauter, auteur van De alledaagse apocalyps, besproken door Rudi Laermans onder de titel Tussen woede en hoop: Lieven De Cauters on-Vlaamse ‘compendium van een sinister decennium’.
Andere interessant dossiers zijn o.a. Heilige huisjes (met bvb. Fuck bottom-up door O. Van de Slagboom) en En avant Mons! (over Mons als culturele hoofdstad van Europa in 2015), maar er zijn er zoveel meer: hier vindt een overzicht van all rekto:verso dossiers.
Rekto:verso viel de eer te beurt de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2012 te mogen ontvangen.
United we stand! Nood aan een collectief cultuurplatform is een oproep in het najaar van 2013 ondertekend door Bart Caron, Thomas Decreus en Robrecht Vanderbeeken.
Naar aanleiding van de stiefmoeder aller verkiezingen die op 25 mei 2014 plaatsvindt organiseerden kunstencentrum CAMPO en rekto:verso  in het voorjaar van dat jaar vier gespreksavonden over de rol van kunst in de eenentwintigste-eeuwse samenleving. Telkens zitten er twee opponenten met andere zienswijzen tegenover elkaar in de zetel, met aan hun zijde elk een sidekick die ze zelf mogen meebrengen. Meer info, wetenswaardigheden en ander leuks hierover vind je op de pagina 4×4 – kiezen is een kunst. Het videoverslag van het eerste debat tussen Jan Lauwers met Jef Lambrecht versus Lieven De Cauter met Rudi Laermans wil ik u in ieder geval niet weerhouden:

Dit filmpje staat op het rektoverso en zo verder YouTube kanaal, wat niet te verwarren is met het kanaal van de rekto:verso academy, waarover je hier enige duiding vindt.
In 2015 gingen er 4×4 debatten door onder de titel Cultuur onder rechts bestuur, welke je bekijken op de vimeo site van CAMPO.
Evelyne Coussens schreef in december 2016 een interessant tweeluik over de Gentse Vooruit en zijn (recente) geschiedenis.

Dossier Zwart-wit verscheen bij de overgang van 2015 naar 2016. Dit dossier is tegelijkertijd een een witboek met een levendige waaier van voorstellen en alternatieven voor de komende jaren van kunst en cultuur en een zwartboek met een duistere waaier van de wantoestanden en misverstanden.
Lees in dit dossier o.a. Van kromme komkommers tot gemberwater, waarin Evelien Tonkens (hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht) en Peter Mertens (voorzitter PVDA) de illusies van de participatiemaatschappij ontrafelen.

Dertig variaties van verzet, getekend door 26 auteurs maakt deel uit van het dossier Verzetje hoger.

Dossier: Achter de coulissen van Musical van Vlaanderen
Vijfentwintig jaar lang heeft Geert Allaert gebouwd aan zijn Vlaamse musical-imperium, maar daarbij zijn aanwijzingen voor bedenkelijke praktijken nooit verdwenen. Deze vijfdelige onderzoeksreeks van Nico Kennes brengt het allemaal in beeld.

Het verhaal achter de drie torens door Heleen van der Meulen