Harry Mulish

De Dagen van Max J. Molovich op web-log.nl

Edit 20/10/2012: Ondertussen snelt het leven (en zeker dat van de heer Max J. Molovich) met hoge snelheid voort. Eerstens is er het geweldig goede nieuws dat vele hongerige harten gelukkig maakt: zijn geschriften (en die van vele andere onverdroten schrijvers) op web-log.nl blijken gered te zijn. Laat ons de schitterende technici die dit te werk gesteld hebben een driewerf “Heil” toeroepen. Zij hebben het verdiend.

Tags: 

Subscribe to RSS - Harry Mulish