De onsmakelijke smaadwetgeving in Engeland blijft slachtoffers maken

Na het proces tegen Simon Singh ben ik het nieuws rond deze wet blijven volgen. Het grootste slachtoffer blijft uiteraard de vrije meningsuiting. Het laatste menselijke slachtoffer is Labour politica Sally Bercow. Zij wordt aan geklaagd door Sir Andrew Green en zijn anti-immigratie groepering "MigrationWatch UK". De gewraakte zin luidt als volgt: "This right wing think tank Migration Watch has conducted a study which has revealed that youth unemployment is down to migration which is obviously grossly simplistic. The main reason for youth unemployment is the recession which was caused by the bankers and the bankers are more responsible than the migrants, and it’s fairly dangerous propaganda this kind of story. It is exactly what Mosley said in the 30s and Hitler argued in Germany."
Of vrij vertaald: "De rechtse think tank Migration Watch heeft een studie uitgevoerd die beweert dat jeugdwerkloosheid te wijten is aan de migratie. Dit is een zeer simplistische redenering. De hoofdoorzaak van de jeugdwerkloosheid is immers de door de banken veroorzaakte recessie. De banken zijn dus de hoofdverantwoordelijken en niet de migranten. De schuld in de schoenen van de migranten schuiven is erg gevaarlijke propaganda. Deze zaken werden ook door Mosley verkondigd in de jaren 30 en waren de argumenten van Hitler in Duitsland."

Sally Bercow zal verdedigd worden door o.a. David Allen Green, in de blogwereld beter bekends als "Jack of Kent". In zijn blog geeft hij meer uitleg over deze zaak en de wetgeving rond smaad in het algemeen: http://jackofkent.blogspot.com/2010/10/defending-sally-bercow.html

Een andere link over deze zaak: http://blog.indexoncensorship.org/2010/10/01/breaking-news-breaking-news-sally-bercow-threatened-with-libel-action/.
Mensen processen wegens smaad aansmeren is blijkbaar zo winstgevend voor Engelse advocaten dat ze er zelfs reclame op het internet voor maken. Zie bvb. http://www.libel-law.co.uk/
De drie links zijn uiteraard in het Engels. 

 

Update 7 oktober 2010

Juist geteld vier dagen nadat David Allen Green aankondigde de verdediging van Sally Bercow op zicht te nemen, trekt "MigrationWatch UK" zijn klacht in. Het was dus puur intimidatie. Zie  http://jackofkent.blogspot.com/2010/10/breaking-migration-watch-drop-libel.html

Tags: